石蟹

《全国中草药汇编》:石蟹

拼音Shí Xiè

别名石螃蟹

来源节肢动物弓蟹科石蟹Macreophtalmus Latreilli Edw.或Telphusa sp.及其他近缘动物的化石。全年可采,洗净晾干。

性味咸,寒。

功能主治清热利湿,去翳明目。用于目赤,角膜云翳,尿路感染,白带。

用法用量0.5~2钱。

注意孕妇忌服。

摘录《全国中草药汇编》

《中药大辞典》:石蟹

拼音Shí Xiè

别名蟹化石(《药材学》)。

出处《日华子本草》

来源为古生代节肢动物石蟹及其他近缘动物的化石。全年均可采收,捞起后,洗净晒干。

生境分部产于台湾、四川及南洋群岛等地。

性状全角似蟹,但多残缺不全,通常为扁椭圆形,或留有脚数只而呈不规则形。长3~5厘米,宽3~13厘米,厚约1.8厘米。背面土棕色至深棕色,光滑或有点状小突起,有时尚留有蟹背上之纹理,凹陷处多留有泥土。腹面色较淡,表面多巳破坏,或留有节状的脚,凹陷处及脚断处常填有泥土。质坚硬如石,不易碎,互击之,声如击瓷器。断面灰棕色,石质。气微,味微咸。以体完整、色青、质坚者佳。

化学成分主要为碳酸钙。

炮制洗净泥土,捣碎或水飞用。或煅烧醋淬,晾干,研成细末亦可。

性味咸,寒。

①《日华子本草》:"凉。"

②《开宝本草》:"咸,寒,无毒。"

③《玉楸药解》:"味苦咸,性寒。"

归经入肝、胆经。

①《玉楸药解》:"入手少阴心、足少阳胆经。"

②《得配本草》:"入足厥阴经。"

功能主治清肝明目,消肿解毒。治目赤,翳膜遮睛,喉痹,痈肿,漆疮。

①《日华子本草》:"解一切药毒,催生落胎,疗血运,消痈,治天行热疾等。并熟水磨服。"

②《开宝本草》:"主青盲目淫肤翳及丁翳漆疮。"

③《本草图经》:"醋磨,敷痈肿,亦解金石毒。"

④《本草蒙筌》:"平痈扫疹,用醋磨敷。"

⑤《玉楸药解》:"清心泄热。"

用法用量外用:研细点眼或以醋磨涂。内服:用水磨汁,2~3钱;或入丸散。

注意《品汇精要》:"妊娠不可服。"

复方①退翳明目,去肝热:石蟹三两,地骨皮一两,枳壳一两(麸炒),牛藤三两(酒浸),防风一两,破故纸半两(炒),甘草半两,木贼半两,枸杞子半两,甘菊花半两,生地黄半两。上为细末,炼蜜为丸如梧桐子大。每服二十丸,热汤送下。(《卫生家宝方》石蟹丸)

②治喉痹水浆不入:石蟹,冷水磨饮之,兼涂喉上。(《圣济总录》)

③治妊娠子淋,日夜频数涩痛:石蟹(碎)一枚,乳香一分,滑石一两半。上三味研细为散。每服一钱匕,煎灯心汤调下。(《圣济总录》石蟹散)

摘录《中药大辞典》

《中华本草》《中药大辞典》:石蟹

拼音Shí Xiè

别名蟹化石、大石蟹、灵石蟹、石螃蟹

出处石蟹始载于《日华子》。

1.《开宝本草》曰:“石蟹生南海。又云是寻常蟹尔,年月深久,水沫相着,因化成石,每遇海潮即飘出。又一般入洞穴年深者亦然。”2.《本草图经》曰:“今岭南近海州郡皆有之。体质石也,而都与蟹相似。”以上本草之记载,清楚地指出石蟹即古代蟹类动物的化石,与现今药用石蟹相符。

来源药材基源:为古生代节肢动物弓蟹科石蟹及其近缘动物的化石。

拉丁植物动物矿物名:

采收和储藏:挖出后,去尽表面附着泥土。

生境分部主产台湾、四川、广东。

性状性状鉴别 本品全角似蟹,扁椭圆形或近六边椭圆形,极少数为梭形,长3.5-8cm,宽3-6cm,厚1-2cm,灰色或浅灰棕色至浅棕褐色。背部稍隆起,有的较光滑,有光泽,有的留有蟹背上的纹理,有的尚附着其他生物残壳;腹部多略低凹,表面有时已破坏;节状足大多数残缺不全;全体凹陷处及足断处常填满泥岩。体较重,质坚硬;可砸碎,断面蟹壳部分呈薄层状,灰棕色,中间似石灰岩,灰色,较粗糙。气微,味淡。以体完整、色青灰、质坚者为佳。

显微鉴别 透射偏光镜下:薄片中为方解石晶粒。旋旋旋旋光性特征参见“方解石”条。

化学成分主要为碳酸钙(CaCO3);还含锰、铝、钛等20余种微量元素。

鉴别(1)取本品粉末约1g,滴加稀盐酸5ml,即泡沸,发生二氧化碳气;将此气体通入氢氧化钙试液中,即产生白色沉淀。(检查碳酸盐)(2)取上述反应后的液体,滴加氢氧化钠试液中和后,滤过,滤液加草酸铵试液,即发生白色沉淀。(检查钙盐)

炮制1.石蟹《开宝本草》:“细研,水飞过。”《本草衍义》:“凡用,须去其泥并粗石,止用蟹。”现行,取原药材,除去杂质,洗净,干燥,捣碎或碾成粉末。

2.煅石蟹:取净石蟹置适宜的容器内,用武火加热,煅至红透,取出放凉。

3.醋淬石蟹:取净石蟹,置适宜的容器内,用武火加热,煅至红透后趁热投入米醋中淬酥,取出晾干,捣碎或碾成粉末。每石蟹100kg,用醋20kg。

饮片性状:石蟹为不规则的碎块状或粉末。灰白色或土棕色,光滑而有点状小突起,或偶见蟹壳样纹理,质坚硬如石。断面灰棕色。气微,味微咸。煅石蟹形如石蟹,质酥松。醋石蟹为不规则细粒或粗粉,瓦灰色或灰棕色,质酥松。贮干燥容器内,置干燥处,防尘。

性味咸;寒;无毒

归经肝;胆;肾;胃;膀胱经

功能主治清热利湿;消肿解毒;去翳明目。主湿热淋浊;带下;喉痹;痈肿;漆疮;青盲;目赤;翳膜遮睛

用法用量内服:用水磨汁,6-9g;或入丸、散。外用:适量,研细点眼;或以醋磨涂。

注意体虚无热者及孕妇慎用。《品汇精要》:“妊娠不可服。”

各家论述1.《本草衍义》:“石蟹,直是今之生蟹,更无异处,但有泥与粗石相着。凡用,须去其泥并粗石,止用蟹、磨合他药,点目中,须水飞。”2.《纲目》:“按顾玠《海槎录》云:崖州榆林港内半里许,土极细腻,最寒,但蟹入则不能运动,片时成石矣。人获之名石蟹,置之几案,云能明目也。”

摘录《中华本草》《中药大辞典》