灯心草

《中国药典》:灯心草

拼音注音
Dēnɡ Xīn Cǎo
别名

秧草、水灯心、野席草、龙须草、灯草、水葱

英文名
MEDULLA JUNCI
来源

本品为灯心草科植物灯心草Juncus effusus L. 的干燥茎髓。夏末至秋季割取茎,晒干,取出茎髓,理直,扎成小把。

性状

本品呈细圆柱形,长达90cm,直径0.1~0.3cm。表面白色或淡黄白色,有细纵纹。体轻,质软,略有弹性,易拉断,断面白色。无臭,无味。

贮藏

置干燥处。

炮制

灯心草:除去杂质,剪段。灯心炭:取净灯心草,照煅炭法(附录Ⅱ D)制炭。

归经

归心、肺、小肠经。

性味

甘、淡,微寒。

功能主治

清心火,利小便。用于心烦失眠,尿少涩痛,口舌生疮。

用法用量

1~3g。

备注

(1)适宜病情较轻者,或作清热利水药如木通、滑石药的辅助品。用于心热烦燥、小儿夜啼,可单味煎服或与清心安神药同用。此外,灯心草烧灰吹喉,可治喉痹。

摘录
《中国药典》

《中药大辞典》:灯心草

拼音注音
Dēnɡ Xīn Cǎo
别名

虎须草(崔豹《古今注》),赤须(《雷公炮炙论》),灯心(《圣济总录》),灯草(《珍珠囊》),碧玉草(《纲目》),水灯心(《分类草药性》),铁灯心(《天宝本草》),猪矢草、洋牌洞(《闽东本草》),灯芯草、虎酒草,曲屎草(《福建中草药》),老虎须(《北方常用中草药手册》)。

出处

《开宝本草》

来源

为灯心草科植物灯心草茎髓全草。秋季采收。割取茎部晒干,或将茎皮纵向剖开,去皮取髓,晒干。

生境分布

生于湿地或沼泽边缘。分布全国各地。

原形态

多年生草本,高35~100厘米。根茎横走,具多数须根。茎圆筒状,直径1~2毫米,外具明显条纹,淡绿色。无茎生叶,基部具鞘状叶,长者呈淡赤褐色,短者呈褐色或黑褐色,有光泽。复聚伞花序,假侧生,由多数小花密聚成簇;花淡绿色,具短柄;花被6,2轮,裂片披针形,长2~2.5毫米,背面被柔毛,边缘膜质,纵脉2条;雄蕊3,较花被短;子房3室,花柱不明显,柱头3枚。蒴果卵状三棱形或椭圆形,长约2毫米,先端钝,淡黄褐色。种子多数,斜卵形。花期5~6月。果期7~8月。

性状

干燥的茎髓,呈细长圆柱形,一般长50~60厘米,亦有达1米以上者。表面乳白色至淡黄白色,粗糙,有细纵沟纹。用放大镜观察,可见表面有许多丝状物,相互交织成网,最外多呈短毛状。质轻软如海绵状,略有弹性,易折断,断面不平坦,白色。气微,味淡。以色白、条长、粗细均匀、有弹性者为佳。

产江苏、四川、云南、贵州等地。四川所产灯心草,剥去外皮的称为"灯心",未去皮的称为"灯草"。

贮藏

置干燥处。

化学成分

茎髓含纤维、脂肪油、蛋白质等。茎含多糖类。

炮制

灯心炭:取灯心草置锅内,上覆一口径略小的锅,贴以白纸,两锅交接处,用盐泥封固,不使泄气,煅至白纸呈焦黄色停火,凉透取出。朱灯心:取剪好的灯心段,用水喷洒,使微湿润,放瓷罐内,加入朱砂细末,反复摇动至朱砂匀布为度。(每灯心10斤,用朱砂10两)

归经

入心、肺、小肠经。

①《雷公炮制药性解》:"入心、小肠二经。"

②《本草汇言》:"入手少阴、太阴,足太阳、默阴经。"

③《本草经解》:"入手太阳小肠经,足太阳膀胱经,足太阴脾经。"

性味

甘淡,寒。

①《开宝本草》:"味甘,寒,无毒。"

②《医学启源》:"气平,味甘。《主治秘诀》云:辛甘。"

③《伤寒蕴要》:"淡,平。"

④《本草从新》:"甘淡,微寒。"

注意

①《本草经疏》:"虚寒者慎服。"

②《本草从新》:"中寒小便不禁者勿服。"

③《本草求真》:"气虚小便不禁者忌服。"

功能主治

清心降火,利尿通淋。治淋病,水肿,小便不利,湿热黄疸,心烦不寐,小儿夜啼,喉痹,创伤。

用于:1、热证小便水利、淋漓涩痛。2、心热烦躁、小儿夜啼、惊痫。此外本品外用吹喉,可治喉痹。

①《开宝本草》:"主五淋。"

②《医学启源》:"通阴窍涩,利小水,除水肿闭,治五淋。《主治秘诀》云:泻肺。"

③《本草衍义补遗》:"治急喉痹,小儿夜啼。"

④《纲目》:"降心火,止血,通气,散肿,止渴。"

⑤《分类草药性》:"涂痔疮。"

⑥《北方常用中草药手册》:"清热安神,利水通淋。"

⑦《西藏常用中草药》:"清肺,降火,利尿。治心烦不寐。"

⑧南川《常用中草药手册》:"治喉炎及咳嗽。"

⑨福建龙溪《实用中草药》:"治小儿惊热,泌尿系炎症,疮疡,胬肉。"

用法用量

内服:煎汤,5~8分(鲜草单用,0.5~1两);或入丸、散。外用:煅存性研末撒或吹喉。

复方

①治五淋癃闭:灯心草一两,麦门冬、甘草各五钱。浓煎饮。(《方脉正宗》)

②治水肿:灯心草四两。水煎服。(《方脉正宗》)

③通利水道:灯心十斤(以米粉浆染,晒干,研末,入水澄之,浮者为灯心,取出,又晒干,入药用二两五钱,而沉者为米粉,不用矣),赤白茯苓(去皮,兼用茯神去木)五两,滑石(水飞过)五两,猪苓(去皮)二两,泽泻(去须)三两,人参一斤(去芦,切片,煮浓汤去渣,漉净,炼汤成膏如糖饧,用以和膏)。上灯心等五味各为细末,以人参膏和成丸如龙眼大,朱砂为衣,贴金箔。每用一丸,任病换引。(《韩氏医通》天一丸)

④治热淋:鲜灯心草、车前草、凤尾草各一两。淘米水煎服。(《河南中草药手册》)

⑤治膀胱炎、尿道炎、肾炎水肿:鲜灯心草一至二两,鲜车前二两,薏苡仁一两,海金沙一两。水煎服。(《河南中草药手册》)

⑥治肾炎水肿:鲜灯心草一至二两,鲜车前草一两,鲜地胆草一两。水煎服。(《福建中草药》)

⑦治失眠、心烦:灯心草六钱。煎汤代茶常服。(《现代实用中药》)

⑧治小儿热惊:灯心草一至二钱,车前草三株。酌冲开水炖服。(《福建民间草药》)

⑨治小儿心烦夜啼:灯心草五钱。煎二次,分二次服。(江西《中草药学》)

⑩治黄疸:㈠灯心草、天胡荽各一两。水煎,加甜酒少许调服。㈡灯心草五钱,鲜枸杞根一两,阴行草五钱。水煎,糖调服。(江西《中草药学》)

⑾治湿热黄疸:鲜灯心草一至二两,白英(鲜)一至二两。水煎服。(《福建中草药》)

⑿治急性咽炎,咽部生颗粒或舌炎,口疮:灯心草一钱,麦门冬三钱,水煎服;亦可用灯心炭一钱,加冰片一分,同研,吹喉。(《河北中药手册》)

⒀治走马喉痹:壁蟢窠(烧灰)、灯心(烧灰)、枯矾各等分。为细末吹之。(《村居救急方》)

⒁治乳蛾:灯草(以咸卤浸透,入鸡子壳中封固,煅存性,研细)加粱上尘及青鱼胆、明矾、铜青,点咽喉。虚脱人及中寒人勿用。(《本草汇》)

⒂治鼻衄不止:灯心(焙)一两。捣罗为散,入丹砂一钱,研。每服二钱匕,米饮调下。(《圣济总录》灯心散)

⒃治破伤:灯心烂嚼,和唾贴之,用帛裹。(《胜金方》)

⒄治乳痈乳吹:水灯心一两。酒水各半煎服。(《中医药实验研究》)

⒅治阴疳:灯心草(烧灰),入轻粉、麝香(共研末涂敷)。(《纲目》)

⒆伤口流血。用灯心草嚼烂敷患处。

⒇鼻血不止。用灯心草一两为末,加丹砂一钱。每服二钱,米汤送下。

(21)喉痹。用灯心草一把,瓦上烧存性,加炒盐一匙,每取少许吹入喉中。又方:用灯心草灰二钱,加硼砂粉一钱,和匀,吹喉。又方:用灯心草、箬叶烧灰,等分和匀,吹喉。又方:用灯心草、红花烧灰,酒送服一钱。

(22)失眠。用灯心草煎水代茶喝。

(23)湿热黄疸。用灯草根四两,加酒、水各半,煮半日,露一夜,温服。

备注

尚有同属植物野灯心草拟灯心草等亦作灯心草入药。

摘录
《中药大辞典》

《中华本草》:灯心草

拼音注音
Dēnɡ Xīn Cǎo
别名

虎须草、赤须、灯心、灯草、碧玉草、水灯心、铁灯心、虎酒草、曲屎草、秧草

英文名
Common Rush
出处

出自《开宝本草》:灯心草,生江南泽地。丛生,茎圆细而长直,人将为席。

1.《本草衍义》:灯心草,陕西亦有。蒸熟,干则拆取中心穰燃灯者,是谓之熟草。又有不蒸,但生干剥取者为生草。入药宜用生草。

2.《品汇精要》:灯心草,莳田泽中,圆细而长直,有簳无叶。南人夏秋间采之,剥皮以为蓑衣。其心能燃灯,故名灯心草。由其性味淡渗,故有利水之功。而《本经》乃言为席,非也。其席草亦产江南,形比灯心草细而

来源

药材基源:为灯心草科植物灯心草的茎髓或全草。

拉丁植物动物矿物名:Juncus effusus L.[J.effusus L.var.decipiens Buchen.;J.decipiens(Buchen.)Nakai].

采收和储藏:全草:秋季采割,晒干;茎髓;秋季采割下茎秆,顺茎划开皮部,剥出髓心,捆把晒干。

生境分布

生态环境:生于水旁、田边等潮湿处。

资源分布:分布于长江下游及陕西、福建、四川、贵州等地。四川及江苏、苏州地区有栽培。

原形态

灯心草,多年生草本,高40-100cm。根茎横走,密生须根。茎簇生,直立,细柱形,直径1.5-4mm,内弃满乳白色髓,占茎的大部分。叶鞘红褐色或淡黄色,长者达15cm;叶片退化呈刺芒状。花序假侧生,聚伞状,多花,密集或疏散;与茎贯连的苞片长5-20cm;花淡绿色,具短柄,长2-2.5mm;花被片6,条状披针形,排列为2轮,外轮稍长,边缘膜质,背面被柔毛;雄蕊3或极少为6,长约为花被的2/3,花药稍短于花丝;雌蕊1,子房上位,3室,花柱很短柱头3。蒴果长圆状,先端钝或微凹,长约与花被等长或稍长,内有3个完整的隔膜。种子多数,卵状长圆形,褐色,长约0.4mm。花期6-7月,果期7-10月。

栽培

生物学特性 喜湿润环境,耐寒,忌干旱。对土壤条件要求不严,但宜选潮湿、肥沃疏松地栽培。 栽培技术 用种子繁殖,直播法。秋季,采收成熟种子,晒干贮藏待播,上覆细土1cm左右。 田间管理 播后勤浇水,保持土壤湿润;苗高10cm以上适当间功,株距5-10cm;每年中耕除草2-3次,施肥1-2次。

性状

性状鉴别 本品呈细圆柱形,长达90cm,直径1-3mm,表面白色或淡黄白色。置放大镜下观察,有隆起的细纵纹及海绵样的细小孔隙;微有光泽。质轻柔软,有弹性,易拉断,断面不平坦,白色。气味不显着。以条长,粗壮,色白,有弹性者为好。 显微鉴别 茎髓横切面:全部由通气组织组成。每一细胞呈类方形或长方形,具数条分枝,分枝长8-60μm,直径7-20μm,壁厚约1.7μm,相邻细胞的分枝顶端相互衔接,形成网状结构,细胞间隙大多呈三角形,也有类四边形的。

化学成分

茎髓含多种菲类衍生物,已分离得到:灯心草二酚(effusos),6-甲基灯心草二酚(juncusol),灯心草酚(juncunol),2,6-二羟基-1,7-二甲基-5-乙烯基-9,10-二氢菲(2,6-dihydroxy-1,7-dimethyl-5-ethenyl-9,10-dihydrophenanthrene),2,7-二羟基-1,8-二甲基-5-乙烯基-9,10-二氢菲(2,7-dihydroxy-1,8-dimethyl-5-ethenyl-9,10-dihydrophenanthrene),2,8-二羟基-1,6-二甲基-5-乙烯基-9,10-二氢菲(2,8-dihydroxy-1,6-dimethyl-5-ethenyl-9,10-dihydrophenanthrene),8-羟基-2-甲氧基-1,6-二甲基-5-乙烯基9,10-二氢菲(2-hydroxy-7-methoxy-1,8-dimethyl-5-ethenyl-9,10-dihydrophenanthrene),2-羟基-7-羧基-1-甲基-5-乙烯基-9,10-二氢菲(2-hydroxy-7-carboxy-1-methyl-5-ethenyl-9,10-dihydrophenanthrene),2-羟基-8-羧基-1-甲基-5-乙烯基-9,10-二氢菲(2-hydroxy-8-carboxy-1-methyl-5-ethenyl-9,10-dihydrophenanthrene),2,3-二羟基-1,7-二甲基-5-乙烯基-9,10-二氢菲(2,3-dihydroxy-1,7-dimethyl-5-ethenyl-9,10-dihydrophenanthrene),灯心草酮(juncunone),5-甲酰基-2-羟基-1,8-二甲基-7-甲氧基-9,10-二氢菲(5-formyl-2-hydroxy-1,8-dimethyl-7-methoxy-9,10-dihydrophenanthrene),5-甲酰基-2,6-羟基-1,7-二甲基9,10-二氢菲(5-formyl-2,6-dihydroxy-1,7-dimethyl-9,10-dihydrophenanthrene),5-(1-羟乙基)-2,6-二羟基-1,7-二甲基-9,10-二氢菲[(1-hydroxyethyl)-2,6-dihydroxy-1,7-dimethyl-9,10-dihydrophenanthrene],5-(1-甲氧基乙基)-2,6-二羟基-1,7-二甲基9,10-二氢菲[5-(1-methoxyethyl)-2,6-dihydroxy-1,7-dimethyl-9,10-dihydrophenanthrene],5-(1-羟乙基)-2,8-二羟基-1,7-二甲基-9,10-二氢菲[5-(1-hydroxyethyl)-2,8-dihydroxy-1,7-dimethyl-9,10-dihydrophenanthrene],2,6-二羟基-1,7-二甲基-9,10-二氢菲(2,6-dihydroxy-1,7-dimethyl-9,10-dihydrophenanthrene),去氢灯心草二酚(dehydroeffusol),去氢灯心草醛(dehydroeffusal),去氢-6-甲基灯心草二酚(dehydrojuncusol)。还含2,8-二羟基-1,7-二甲基-5-乙烯基-10,11-二氢二苯并[b,f]氧杂庚烷(2,8-dihydroxy-1,7-dimethyl-6-ethenyl-10,11-dihydrodibenz[b,f]-oxepin),α-单-对-香豆酸甘油酯(mono-p-coumaroyl glyceride),木犀草素(luteolin)。全草含挥发油,内有:芳樟醇(lonalool),2-十一烷酮(2-undecanone),2-十三烷酮(2-tridecanone),4-对-芋烯-3酮(p-menth-4-en-3-one),1,2-二氢-1,5,8-三甲基萘(1,2-dihydro-1,5,8-trimethylanaphthalene),α-及β-紫罗兰酮(ionone),β-甜没药烯(β-bisabolene),β-苯乙醇(β-phenylethyl alcohol),苯酚(phenol),对-甲基苯酚(p-cresol),6,10,14-三甲基-2-十五烷酮(6,10,14-trimethylpentadecan-2-one),丁香油酚(eugenol),二氢弥猴桃内酯(dihydroactinidiolide),α-香附酮(α-cyperone),香草醛(vanillin),癸酸(capric acid),月桂酸(lauric acid),肉豆蔻酸(myristic acid),硬脂酸(stearic acid),油酸(oleic acid),亚油酸(linoleic acid)以及C12至C24的烃类。又含苯丙氨酸(phenylalanine),正缬氨酸(norvaline),蛋氨酸(methionine),色氨酸(tryptophane),β-丙氨酸(β-alanine)等氨基酸和由二分子谷氨酸(glutamic acid)与一分子缬氨酸(valine)组成的三肽(tripeptide)以及葡萄糖(glucose),半乳糖(galactose),阿拉伯聚糖(araban),木聚糖(xylan)甲基戊聚糖(methylpentosan)等糖类。还含木犀草素,木犀草素-7-葡萄糖甙(luteolin7-glucoside),β-谷甾醇(β-sitosterol)和β-谷甾醇葡萄糖甙(β-sitosterol glucoside)等。

药理作用

实验证明本品具有利尿、止血作用。

炮制

1.灯心炭:取灯心草置锅内,上覆一口径略小的锅,贴以白纸,两锅交接处,用盐泥封固,不使泄气,煅至白纸呈焦黄色停火,凉透取出。

2.取剪好的灯心段,用水喷洒,使微湿润,放瓷罐内,加入朱砂细未,反复摇动至朱砂匀布为度。(每灯心10斤,用朱砂10两)。

3.青黛制:灯心段置盆内喷淋清水少许,微润,加青黛粉,撒布均匀,并随时翻动,至表面挂匀青黛为度,取出晾干。每灯心草10kg,青黛1.5kg。

归经

心;肺;小肠;膀胱经

性味

甘;淡;微寒

注意

下焦虚寒,小便失禁者禁服。

功能主治

利水通淋;清心降火。主淋病;水肿;小便不利;湿热黄疸;心烦不寐;小儿夜啼;喉痹;口疮;创伤

用法用量

内服:煎汤,1-3g,鲜品15-30g;或入丸、散。治心烦不眠,朱砂拌用。外用:适量,煅存性研末撒;或用鲜品捣烂敷,扎把外擦。

复方

1.宣气散(《丹溪心法》),主治癃闭急痛。2.天一丸(《韩氏医通》),具有通利水道之功。3.灯心散(《圣济总录》),主治鼻衄不止。

各家论述

1.《开宝本草》:主五淋。

2.《医学启源》:通阴窍涩,利小水,除水肿闭,治五淋。《主治秘诀》云:泻肺。

3.《本草衍义补遗》:治急喉痹,小儿夜啼。

4.《纲目》:降心火,止血,通气,散肿,止渴。

5.《分类草药性》:涂痔疮。

6.《北方常用中草药手册》:清热安神,利水通淋。

7.《西藏常用中草药》:清肺,降火,利尿。治心烦不寐。

8.南川《常用中草药手册》:治喉炎及咳嗽。

9.福建龙溪《实用中草药》:治小儿惊热,泌尿系炎症,疮疡,胬肉。

10.《本草经疏》:灯心草,其质轻通,其性寒,味甘淡,故能通利小肠热气,下行从小便出,小肠为心之腑,故亦除心经热也。

11.《药品化义》:灯心,气味俱轻,轻者上浮,专入心肺;性味俱淡,淡能利窍。使上部郁热下行,从小便而出。主治咳嗽咽痛,眼赤目昏,淋闭水肿,小便不利,暑热便浊,小儿夜啼,皆清热之功也。世疑轻淡之物,以为力薄而忽略之,不知轻可去实,淡主于渗,惟此能导心肺之热,自上顺下,通调水道,下输膀胱,其力独胜。

12.《本草述》:灯心草,降心火,通气,为此味专长。心火降,则肺气下行而气通,故曰泻肺。心主血,火降气通,则血和而水源畅矣。小肠以下水分穴,下合膀胱水腑,使气化出焉,故主五淋,利阴窍。阴窍,肝所主也,肺气降则肝气和而阴窍利矣。其治喉痹最捷者,降心火,下肺气,和血散气之义也。

摘录
《中华本草》